ابزار نگهدارنده میمون

ابزار نگهدارنده میمون

برای دسترسی به حیوان نیاز به ابزاری سبک و دقیق داریم تا بدون هیچگونه خطری و از فاصله مناسب میمون را به دام انداخته و در صندلی ویژه میمون قرار دهیم. این ابزار با مشاوره متخصصین دامپزشکی و محققین علوم اعصاب طراحی و ساخته شد.
  • ابعاد:

    طول: 135 سانتی متر

    قطر میله: 20 میلیمتر

    جنس: از فلزات زنگ نزن استفاده شده است.

    وزن: حدود 1 کیلوگرم