مقالات

موضوع: از تاریخ: تا تاریخ:
  • انواع سقف کاذب و پوشش سقف

    سقف کاذب شاخه ای از معماری داخلی بوده که به طراحی انواع پوشش های زیر سقف اصلی، در ساخمان می پردازد و امروزه استفاده از آن به دلیل تنوع در محصولات به امری رایج در صنعت نوین ساختمان تبدیل شده است.

    تاریخ ثبت: 1392/10/22
    انواع سقف کاذب و پوشش سقف